بازگشت
کسب وکار
تجهیزات فروشگاه و مغازه
قفسه فر وشگاهی
قفسه فر وشگاهی
1 سال پیش استان /  شهر
کد: 930
قیمت: 700000 تومان
شرح

جدید درحدنوبشرط ۵طبقه ۶۰عدد قفسه باپایه و تشکیلاتش رباطکریم پرند فازصفرکیسون